Vlas

Doe de Stoftest

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerking in droge grond
Handeling: 
1
Cultivateren
Risicoscore: 
74.97
9
2
Eggen, kopeggen, volvelds frezen
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zaaien
Risicoscore: 
74.97
9
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Oogst en verwerking
Handeling: 
1
Keren vlas
Risicoscore: 
74.97
9
2
Oprollen vlas
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zwingelen / uithalen
Risicoscore: 
74.97
9
Bronmaatregel: 
Handeling: 
3
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
3
Handeling: 
3
Handeling: 
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
3
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Uitrijden van (kunst) mestkorrels, compost of vaste mest
Risicoscore: 
49.98
6
2
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Onderhoud van bermen en slootkanten
Risicoscore: 
49.98
6
4
Controle van plant, gewas en opgeslagen product
Risicoscore: 
8.33
1
Bronmaatregel: 
Handeling: 
4
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
4
Handeling: 
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
4
Handeling: 
3
Maatregel: 
Handeling: 
3
4
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
Handeling: 
1
2
3
4

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerking in droge grond
Handeling: 
1
Cultivateren
Risicoscore: 
74.97
9
2
Eggen, kopeggen, volvelds frezen
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zaaien
Risicoscore: 
74.97
9
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Oogst en verwerking
Handeling: 
1
Keren vlas
Risicoscore: 
74.97
9
2
Oprollen vlas
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zwingelen / uithalen
Risicoscore: 
74.97
9
Bronmaatregel: 
Handeling: 
3
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
3
Handeling: 
3
Handeling: 
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
3
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Uitrijden van (kunst) mestkorrels, compost of vaste mest
Risicoscore: 
49.98
6
2
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Onderhoud van bermen en slootkanten
Risicoscore: 
49.98
6
4
Controle van plant, gewas en opgeslagen product
Risicoscore: 
8.33
1
Bronmaatregel: 
Handeling: 
4
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
4
Handeling: 
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
4
Handeling: 
3
Maatregel: 
Handeling: 
3
4
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
Handeling: 
1
2
3
4

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerking in droge grond
Handeling: 
1
Cultivateren
Risicoscore: 
74.97
9
2
Eggen, kopeggen, volvelds frezen
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zaaien
Risicoscore: 
74.97
9
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Oogst en verwerking
Handeling: 
1
Keren vlas
Risicoscore: 
74.97
9
2
Oprollen vlas
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zwingelen / uithalen
Risicoscore: 
74.97
9
Bronmaatregel: 
Handeling: 
3
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
3
Handeling: 
3
Handeling: 
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
3
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Uitrijden van (kunst) mestkorrels, compost of vaste mest
Risicoscore: 
49.98
6
2
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Onderhoud van bermen en slootkanten
Risicoscore: 
49.98
6
4
Controle van plant, gewas en opgeslagen product
Risicoscore: 
8.33
1
Bronmaatregel: 
Handeling: 
4
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
4
Handeling: 
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
4
Handeling: 
3
Maatregel: 
Handeling: 
3
4
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
Handeling: 
1
2
3
4

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerking in droge grond
Handeling: 
1
Cultivateren
Risicoscore: 
74.97
9
2
Eggen, kopeggen, volvelds frezen
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zaaien
Risicoscore: 
74.97
9
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Oogst en verwerking
Handeling: 
1
Keren vlas
Risicoscore: 
74.97
9
2
Oprollen vlas
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zwingelen / uithalen
Risicoscore: 
74.97
9
Bronmaatregel: 
Handeling: 
3
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
3
Handeling: 
3
Handeling: 
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
3
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Uitrijden van (kunst) mestkorrels, compost of vaste mest
Risicoscore: 
49.98
6
2
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Onderhoud van bermen en slootkanten
Risicoscore: 
49.98
6
4
Controle van plant, gewas en opgeslagen product
Risicoscore: 
8.33
1
Bronmaatregel: 
Handeling: 
4
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
4
Handeling: 
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
4
Handeling: 
3
Maatregel: 
Handeling: 
3
4
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
Handeling: 
1
2
3
4

Door de adviseurs zijn drie vlasverwerkingsbedrijven bezocht. De vlassector is een kleine sector met in totaal tien vlasverwerkingsbedrijven. Zowel de hoeveelheid inhaleerbaar stof als de concentratie endotoxinen kan hoog zijn. Binnen de verwerking worden een aantal hoog risico handelingen de gehele dag uitgevoerd. Bijvoorbeeld het invoeren van het vlas in de productielijn, rijden met de heftruck en schoonmaken.

Bij de diverse werkzaamheden is het aan te bevelen extra beheersmaatregelen te nemen.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Veelvuldig reinigen vermindert de stof blootstelling, hoe minder er blijft liggen hoe minder stof er op kan dwarrelen, gebruik een industriële stofzuiger met fijnstoffilter.
 • Kijk de plaatselijke afzuigpunten na om te kijken of ze optimaal staan afgesteld en in de juiste richting lucht afzuigen. Periodiek onderhoud is van belang ter controle van de zuigkracht en lekkages.
 • Omkasting dient goed te zijn uitgevoerd zodat lekkages worden voorkomen.
 • Gebruik ademhalingsbescherming als andere maatregelen niet afdoende zijn. Dit heeft het meeste effect als nauwkeurig de instructies van de leverancier worden opgevolgd en het masker met het juiste filter gebruikt wordt.

Open het sectoradvies Vlas

Door de adviseurs zijn drie vlasverwerkingsbedrijven bezocht. De vlassector is een kleine sector met in totaal tien vlasverwerkingsbedrijven. Zowel de hoeveelheid inhaleerbaar stof als de concentratie endotoxinen kan hoog zijn. Binnen de verwerking worden een aantal hoog risico handelingen de gehele dag uitgevoerd. Bijvoorbeeld het invoeren van het vlas in de productielijn, rijden met de heftruck en schoonmaken.

Bij de diverse werkzaamheden is het aan te bevelen extra beheersmaatregelen te nemen.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Veelvuldig reinigen vermindert de stof blootstelling, hoe minder er blijft liggen hoe minder stof er op kan dwarrelen, gebruik een industriële stofzuiger met fijnstoffilter.
 • Kijk de plaatselijke afzuigpunten na om te kijken of ze optimaal staan afgesteld en in de juiste richting lucht afzuigen. Periodiek onderhoud is van belang ter controle van de zuigkracht en lekkages.
 • Omkasting dient goed te zijn uitgevoerd zodat lekkages worden voorkomen.
 • Gebruik ademhalingsbescherming als andere maatregelen niet afdoende zijn. Dit heeft het meeste effect als nauwkeurig de instructies van de leverancier worden opgevolgd en het masker met het juiste filter gebruikt wordt.

Open het sectoradvies Vlas