Uien

Doe de Stoftest

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerkingen in droge grond
Handeling: 
1
Cultivateren
Risicoscore: 
74.97
9
2
Eggen, kopeggen, volvelds frezen
Risicoscore: 
74.97
9
3
Mechanische onkruidbestrijding
Risicoscore: 
74.97
9
4
Handmatige onkruidbestrijding
Risicoscore: 
49.98
6
5
Zaaien, planten
Risicoscore: 
24.99
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
5
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
5
Handeling: 
4
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5
Op- en overslag en bewerking van droog product
Handeling: 
1
In- en uitschuren van uien
Risicoscore: 
74.97
9
2
Sorteren van uien
Risicoscore: 
74.97
9
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
2
Uitrijden van (kunst)mestkorrels, compost of vaste mest
Risicoscore: 
49.98
6
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Maatregel: 
Handeling: 
2
Handeling: 
2
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Onderhoud van bermen en slootkanten
Risicoscore: 
49.98
6
4
Beregenen van gewassen in het veld
Risicoscore: 
16.66
2
5
Controle van plant, gewas en opgeslagen product
Risicoscore: 
8.33
1
Bronmaatregel: 
Handeling: 
5
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
5
Handeling: 
5
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
5
Handeling: 
3
Maatregel: 
Handeling: 
3
4
5
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5
Oogsten van droog product en/of onder droge omstandigheden
Handeling: 
1
Loofklappen uien
Risicoscore: 
74.97
9
2
Rooien en oprapen uien
Risicoscore: 
49.98
6
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerkingen in droge grond
Handeling: 
1
Cultivateren
Risicoscore: 
74.97
9
2
Eggen, kopeggen, volvelds frezen
Risicoscore: 
74.97
9
3
Mechanische onkruidbestrijding
Risicoscore: 
74.97
9
4
Handmatige onkruidbestrijding
Risicoscore: 
49.98
6
5
Zaaien, planten
Risicoscore: 
24.99
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
5
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
5
Handeling: 
4
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5
Op- en overslag en bewerking van droog product
Handeling: 
1
In- en uitschuren van uien
Risicoscore: 
74.97
9
2
Sorteren van uien
Risicoscore: 
74.97
9
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
2
Uitrijden van (kunst)mestkorrels, compost of vaste mest
Risicoscore: 
49.98
6
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Maatregel: 
Handeling: 
2
Handeling: 
2
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Onderhoud van bermen en slootkanten
Risicoscore: 
49.98
6
4
Beregenen van gewassen in het veld
Risicoscore: 
16.66
2
5
Controle van plant, gewas en opgeslagen product
Risicoscore: 
8.33
1
Bronmaatregel: 
Handeling: 
5
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
5
Handeling: 
5
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
5
Handeling: 
3
Maatregel: 
Handeling: 
3
4
5
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5
Oogsten van droog product en/of onder droge omstandigheden
Handeling: 
1
Loofklappen uien
Risicoscore: 
74.97
9
2
Rooien en oprapen uien
Risicoscore: 
49.98
6
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerkingen in droge grond
Handeling: 
1
Cultivateren
Risicoscore: 
74.97
9
2
Eggen, kopeggen, volvelds frezen
Risicoscore: 
74.97
9
3
Mechanische onkruidbestrijding
Risicoscore: 
74.97
9
4
Handmatige onkruidbestrijding
Risicoscore: 
49.98
6
5
Zaaien, planten
Risicoscore: 
24.99
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
5
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
5
Handeling: 
4
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5
Op- en overslag en bewerking van droog product
Handeling: 
1
In- en uitschuren van uien
Risicoscore: 
74.97
9
2
Sorteren van uien
Risicoscore: 
74.97
9
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
2
Uitrijden van (kunst)mestkorrels, compost of vaste mest
Risicoscore: 
49.98
6
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Maatregel: 
Handeling: 
2
Handeling: 
2
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Onderhoud van bermen en slootkanten
Risicoscore: 
49.98
6
4
Beregenen van gewassen in het veld
Risicoscore: 
16.66
2
5
Controle van plant, gewas en opgeslagen product
Risicoscore: 
8.33
1
Bronmaatregel: 
Handeling: 
5
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
5
Handeling: 
5
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
5
Handeling: 
3
Maatregel: 
Handeling: 
3
4
5
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5
Oogsten van droog product en/of onder droge omstandigheden
Handeling: 
1
Loofklappen uien
Risicoscore: 
74.97
9
2
Rooien en oprapen uien
Risicoscore: 
49.98
6
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerkingen in droge grond
Handeling: 
1
Cultivateren
Risicoscore: 
74.97
9
2
Eggen, kopeggen, volvelds frezen
Risicoscore: 
74.97
9
3
Mechanische onkruidbestrijding
Risicoscore: 
74.97
9
4
Handmatige onkruidbestrijding
Risicoscore: 
49.98
6
5
Zaaien, planten
Risicoscore: 
24.99
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
5
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
5
Handeling: 
4
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5
Op- en overslag en bewerking van droog product
Handeling: 
1
In- en uitschuren van uien
Risicoscore: 
74.97
9
2
Sorteren van uien
Risicoscore: 
74.97
9
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
2
Uitrijden van (kunst)mestkorrels, compost of vaste mest
Risicoscore: 
49.98
6
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Maatregel: 
Handeling: 
2
Handeling: 
2
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Onderhoud van bermen en slootkanten
Risicoscore: 
49.98
6
4
Beregenen van gewassen in het veld
Risicoscore: 
16.66
2
5
Controle van plant, gewas en opgeslagen product
Risicoscore: 
8.33
1
Bronmaatregel: 
Handeling: 
5
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
5
Handeling: 
5
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
5
Handeling: 
3
Maatregel: 
Handeling: 
3
4
5
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5
Oogsten van droog product en/of onder droge omstandigheden
Handeling: 
1
Loofklappen uien
Risicoscore: 
74.97
9
2
Rooien en oprapen uien
Risicoscore: 
49.98
6
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerkingen in droge grond
Handeling: 
1
Cultivateren
Risicoscore: 
74.97
9
2
Eggen, kopeggen, volvelds frezen
Risicoscore: 
74.97
9
3
Mechanische onkruidbestrijding
Risicoscore: 
74.97
9
4
Handmatige onkruidbestrijding
Risicoscore: 
49.98
6
5
Zaaien, planten
Risicoscore: 
24.99
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
5
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
5
Handeling: 
4
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5
Op- en overslag en bewerking van droog product
Handeling: 
1
In- en uitschuren van uien
Risicoscore: 
74.97
9
2
Sorteren van uien
Risicoscore: 
74.97
9
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
2
Uitrijden van (kunst)mestkorrels, compost of vaste mest
Risicoscore: 
49.98
6
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Maatregel: 
Handeling: 
2
Handeling: 
2
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Onderhoud van bermen en slootkanten
Risicoscore: 
49.98
6
4
Beregenen van gewassen in het veld
Risicoscore: 
16.66
2
5
Controle van plant, gewas en opgeslagen product
Risicoscore: 
8.33
1
Bronmaatregel: 
Handeling: 
5
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
5
Handeling: 
5
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
5
Handeling: 
3
Maatregel: 
Handeling: 
3
4
5
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5
Oogsten van droog product en/of onder droge omstandigheden
Handeling: 
1
Loofklappen uien
Risicoscore: 
74.97
9
2
Rooien en oprapen uien
Risicoscore: 
49.98
6
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2

Binnen de uiensector zijn vier bedrijven bezocht, zowel een primair bedrijf als drie handelsbedrijven. De bedrijven vormen een kleine steekproef. Toch geven de bevindingen een beeld van blootstelling aan stof en genomen beheersmaatregelen binnen de sector. Opgemerkt dient te worden dat de stoffigheid van de uien een grote rol speelt bij de mate van blootstelling en de schadelijkheid van het stof. Met name uien die de nat zijn gerooid bevatten veel grond. Bij de diverse werkzaamheden is het aan te bevelen extra beheersmaatregelen te nemen.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Verwijder al een deel van het stof voordat de uien het bedrijf ingaan, bijvoorbeeld met een gesloten trilband of een push-pull systeem.
 • Gebruik een heftruck met een gesloten cabine.
 • Maak gebruik van een overdrukcabine.
 • Zorg bij overstortpunten voor voldoende omkasting en reduceer de valhoogte.
 • Denk aan stofbeheersing bij nieuwbouw, scheidt productieprocessen dusdanig zodat voorkomen wordt dat het stof zich over het bedrijf verspreid.
 • Rouleer schoonmaakwerkzaamheden.

Open het sectoradvies uien

Binnen de uiensector zijn vier bedrijven bezocht, zowel een primair bedrijf als drie handelsbedrijven. De bedrijven vormen een kleine steekproef. Toch geven de bevindingen een beeld van blootstelling aan stof en genomen beheersmaatregelen binnen de sector. Opgemerkt dient te worden dat de stoffigheid van de uien een grote rol speelt bij de mate van blootstelling en de schadelijkheid van het stof. Met name uien die de nat zijn gerooid bevatten veel grond. Bij de diverse werkzaamheden is het aan te bevelen extra beheersmaatregelen te nemen.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Verwijder al een deel van het stof voordat de uien het bedrijf ingaan, bijvoorbeeld met een gesloten trilband of een push-pull systeem.
 • Gebruik een heftruck met een gesloten cabine.
 • Maak gebruik van een overdrukcabine.
 • Zorg bij overstortpunten voor voldoende omkasting en reduceer de valhoogte.
 • Denk aan stofbeheersing bij nieuwbouw, scheidt productieprocessen dusdanig zodat voorkomen wordt dat het stof zich over het bedrijf verspreid.
 • Rouleer schoonmaakwerkzaamheden.

Open het sectoradvies uien