Slachterij en vleesverwerking

Doe de Stoftest

  

 

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Ontvangst dieren
Handeling: 
1
Ontvangst varkens en runderen
Risicoscore: 
66.64
8
2
Ontvangst pluimvee
Risicoscore: 
33.32
4
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Stalactiviteiten
Handeling: 
1
Stalactiviteiten
Risicoscore: 
33.32
4
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Slachtproces
Handeling: 
1
Aanhangen kuikens / kippen
Risicoscore: 
149.94
18
2
Dood-controle kuikens / kippen
Risicoscore: 
49.98
6
3
Controleren en sorteren organen kuikens / kippen
Risicoscore: 
49.98
6
4
Slacht vleeskalveren
Risicoscore: 
49.98
6
5
Kwaliteitscontrole kuikens / kippen
Risicoscore: 
24.99
3
6
Oormerken uitlezen runderen / varkens
Risicoscore: 
24.99
3
7
Onthuiden runderen
Risicoscore: 
24.99
3
8
Slacht runderen
Risicoscore: 
24.99
3
9
Slacht varkens
Risicoscore: 
24.99
3
10
Organen snijden
Risicoscore: 
24.99
3
11
Wegen karkasonderdelen
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
3
5
6
7
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
4
6
7
8
9
10
11
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vleesverwerking
Handeling: 
1
Sterilisatie conserven
Risicoscore: 
74.97
9
2
Handelingen karncel, conserven
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zouten droge worst/spek
Risicoscore: 
49.98
6
4
Worststoppen droge worst/spek
Risicoscore: 
49.98
6
5
Handelingen bouillonlijn, conserven
Risicoscore: 
49.98
6
6
Kwaliteitscontrole droge worst/spek
Risicoscore: 
24.99
3
7
Hakken/breken droge worst/spek
Risicoscore: 
24.99
3
8
Laden en lossen conserven
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Ontvangst dieren
Handeling: 
1
Ontvangst varkens en runderen
Risicoscore: 
66.64
8
2
Ontvangst pluimvee
Risicoscore: 
33.32
4
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Stalactiviteiten
Handeling: 
1
Stalactiviteiten
Risicoscore: 
33.32
4
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Slachtproces
Handeling: 
1
Aanhangen kuikens / kippen
Risicoscore: 
149.94
18
2
Dood-controle kuikens / kippen
Risicoscore: 
49.98
6
3
Controleren en sorteren organen kuikens / kippen
Risicoscore: 
49.98
6
4
Slacht vleeskalveren
Risicoscore: 
49.98
6
5
Kwaliteitscontrole kuikens / kippen
Risicoscore: 
24.99
3
6
Oormerken uitlezen runderen / varkens
Risicoscore: 
24.99
3
7
Onthuiden runderen
Risicoscore: 
24.99
3
8
Slacht runderen
Risicoscore: 
24.99
3
9
Slacht varkens
Risicoscore: 
24.99
3
10
Organen snijden
Risicoscore: 
24.99
3
11
Wegen karkasonderdelen
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
3
5
6
7
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
4
6
7
8
9
10
11
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vleesverwerking
Handeling: 
1
Sterilisatie conserven
Risicoscore: 
74.97
9
2
Handelingen karncel, conserven
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zouten droge worst/spek
Risicoscore: 
49.98
6
4
Worststoppen droge worst/spek
Risicoscore: 
49.98
6
5
Handelingen bouillonlijn, conserven
Risicoscore: 
49.98
6
6
Kwaliteitscontrole droge worst/spek
Risicoscore: 
24.99
3
7
Hakken/breken droge worst/spek
Risicoscore: 
24.99
3
8
Laden en lossen conserven
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Ontvangst dieren
Handeling: 
1
Ontvangst varkens en runderen
Risicoscore: 
66.64
8
2
Ontvangst pluimvee
Risicoscore: 
33.32
4
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Stalactiviteiten
Handeling: 
1
Stalactiviteiten
Risicoscore: 
33.32
4
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Slachtproces
Handeling: 
1
Aanhangen kuikens / kippen
Risicoscore: 
149.94
18
2
Dood-controle kuikens / kippen
Risicoscore: 
49.98
6
3
Controleren en sorteren organen kuikens / kippen
Risicoscore: 
49.98
6
4
Slacht vleeskalveren
Risicoscore: 
49.98
6
5
Kwaliteitscontrole kuikens / kippen
Risicoscore: 
24.99
3
6
Oormerken uitlezen runderen / varkens
Risicoscore: 
24.99
3
7
Onthuiden runderen
Risicoscore: 
24.99
3
8
Slacht runderen
Risicoscore: 
24.99
3
9
Slacht varkens
Risicoscore: 
24.99
3
10
Organen snijden
Risicoscore: 
24.99
3
11
Wegen karkasonderdelen
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
3
5
6
7
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
4
6
7
8
9
10
11
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vleesverwerking
Handeling: 
1
Sterilisatie conserven
Risicoscore: 
74.97
9
2
Handelingen karncel, conserven
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zouten droge worst/spek
Risicoscore: 
49.98
6
4
Worststoppen droge worst/spek
Risicoscore: 
49.98
6
5
Handelingen bouillonlijn, conserven
Risicoscore: 
49.98
6
6
Kwaliteitscontrole droge worst/spek
Risicoscore: 
24.99
3
7
Hakken/breken droge worst/spek
Risicoscore: 
24.99
3
8
Laden en lossen conserven
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Ontvangst dieren
Handeling: 
1
Ontvangst varkens en runderen
Risicoscore: 
66.64
8
2
Ontvangst pluimvee
Risicoscore: 
33.32
4
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Stalactiviteiten
Handeling: 
1
Stalactiviteiten
Risicoscore: 
33.32
4
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Slachtproces
Handeling: 
1
Aanhangen kuikens / kippen
Risicoscore: 
149.94
18
2
Dood-controle kuikens / kippen
Risicoscore: 
49.98
6
3
Controleren en sorteren organen kuikens / kippen
Risicoscore: 
49.98
6
4
Slacht vleeskalveren
Risicoscore: 
49.98
6
5
Kwaliteitscontrole kuikens / kippen
Risicoscore: 
24.99
3
6
Oormerken uitlezen runderen / varkens
Risicoscore: 
24.99
3
7
Onthuiden runderen
Risicoscore: 
24.99
3
8
Slacht runderen
Risicoscore: 
24.99
3
9
Slacht varkens
Risicoscore: 
24.99
3
10
Organen snijden
Risicoscore: 
24.99
3
11
Wegen karkasonderdelen
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
3
5
6
7
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
4
6
7
8
9
10
11
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vleesverwerking
Handeling: 
1
Sterilisatie conserven
Risicoscore: 
74.97
9
2
Handelingen karncel, conserven
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zouten droge worst/spek
Risicoscore: 
49.98
6
4
Worststoppen droge worst/spek
Risicoscore: 
49.98
6
5
Handelingen bouillonlijn, conserven
Risicoscore: 
49.98
6
6
Kwaliteitscontrole droge worst/spek
Risicoscore: 
24.99
3
7
Hakken/breken droge worst/spek
Risicoscore: 
24.99
3
8
Laden en lossen conserven
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8