Varkenshouderij

Doe de Stoftest

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

  • De duur van de stofbelasting.
  • De zwaarte van de arbeid.
  • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Aanwezigheid tussen de dieren
Handeling: 
1
Handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg)
Risicoscore: 
99.96
12
2
Afvoer van dieren
Risicoscore: 
66.64
8
3
Verplaatsen van biggen met de hand
Risicoscore: 
49.98
6
4
Mest(plekken)verwijderen in hok
Risicoscore: 
49.98
6
5
Aanvoer van dieren
Risicoscore: 
33.32
4
6
Verplaatsen van dieren middels drijven
Risicoscore: 
24.99
3
7
Controle tussen dieren
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
2
3
7
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Overige handelingen in de stal
Handeling: 
1
Handmatig voeren varkens
Risicoscore: 
99.96
12
2
Reinigen van afdeling
Risicoscore: 
99.96
12
3
Stro(oisel) verstrekking op dichte vloer
Risicoscore: 
49.98
6
4
Stof verwijderen gangen, droog
Risicoscore: 
49.98
6
5
Stof verwijderen gangen, nat
Risicoscore: 
33.32
4
6
Ruwvoer verstrekking
Risicoscore: 
24.99
3
7
Controle vanaf voergang tijdens voeren
Risicoscore: 
24.99
3
8
Controle vanaf voergang buiten voertijden
Risicoscore: 
16.66
2
Bronmaatregel: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
6
7
8
Handeling: 
2
6
7
8
Handeling: 
2
6
7
8
Handeling: 
3
6
7
8
Handeling: 
6
7
8
Handeling: 
6
7
8
Handeling: 
6
7
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
6
7
8
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
2
6
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
5
6
7
8

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

  • De duur van de stofbelasting.
  • De zwaarte van de arbeid.
  • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Aanwezigheid tussen de dieren
Handeling: 
1
Handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg)
Risicoscore: 
99.96
12
2
Afvoer van dieren
Risicoscore: 
66.64
8
3
Verplaatsen van biggen met de hand
Risicoscore: 
49.98
6
4
Mest(plekken)verwijderen in hok
Risicoscore: 
49.98
6
5
Aanvoer van dieren
Risicoscore: 
33.32
4
6
Verplaatsen van dieren middels drijven
Risicoscore: 
24.99
3
7
Controle tussen dieren
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
6
7
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
2
3
7
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Overige handelingen in de stal
Handeling: 
1
Handmatig voeren varkens
Risicoscore: 
99.96
12
2
Reinigen van afdeling
Risicoscore: 
99.96
12
3
Stro(oisel) verstrekking op dichte vloer
Risicoscore: 
49.98
6
4
Stof verwijderen gangen, droog
Risicoscore: 
49.98
6
5
Stof verwijderen gangen, nat
Risicoscore: 
33.32
4
6
Ruwvoer verstrekking
Risicoscore: 
24.99
3
7
Controle vanaf voergang tijdens voeren
Risicoscore: 
24.99
3
8
Controle vanaf voergang buiten voertijden
Risicoscore: 
16.66
2
Bronmaatregel: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
6
7
8
Handeling: 
2
6
7
8
Handeling: 
2
6
7
8
Handeling: 
3
6
7
8
Handeling: 
6
7
8
Handeling: 
6
7
8
Handeling: 
6
7
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
6
7
8
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
2
6
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
8
Handeling: 
1
2
3
5
6
7
8

Vanuit het project zijn drie varkenshouderijen bezocht. Op basis daarvan is een inventarisatie gemaakt van risicohandelingen en te nemen maatregelen. Een aantal maatregelen om blootstelling aan stof te beperken blijkt al gangbaar te zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het gebruik van een gesloten voersysteem, het zorgen voor goede ruimteventilatie en het beschikbaar hebben en gebruiken van  ademhalingsbescherming. Om de blootstelling verder te beperken, kunnen varkenshouders meer maatregelen nemen. Hierbij valt te denken aan taakroulatie of het (simpelweg) voorkomen van situaties waarbij men bloot kan staan aan stof. Andere opties zijn aanpassen van het voer, gebruik van een stofzuiger met fijnstoffilter, regelmatig reinigen van stallen en ademhalingsbescherming juist en consequent gebruiken.

Open het sectoradvies varkenshouderij.

Vanuit het project zijn drie varkenshouderijen bezocht. Op basis daarvan is een inventarisatie gemaakt van risicohandelingen en te nemen maatregelen. Een aantal maatregelen om blootstelling aan stof te beperken blijkt al gangbaar te zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het gebruik van een gesloten voersysteem, het zorgen voor goede ruimteventilatie en het beschikbaar hebben en gebruiken van  ademhalingsbescherming. Om de blootstelling verder te beperken, kunnen varkenshouders meer maatregelen nemen. Hierbij valt te denken aan taakroulatie of het (simpelweg) voorkomen van situaties waarbij men bloot kan staan aan stof. Andere opties zijn aanpassen van het voer, gebruik van een stofzuiger met fijnstoffilter, regelmatig reinigen van stallen en ademhalingsbescherming juist en consequent gebruiken.

Open het sectoradvies varkenshouderij.