Pluimveehouderij

Doe de Stoftest

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Aanwezigheid tussen de dieren
Handeling: 
1
Aanvoer van leghennen
Risicoscore: 
99.96
12
2
Afvoer van dieren (vangen + laden)
Risicoscore: 
99.96
12
3
Handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg)
Risicoscore: 
99.96
12
4
Buitennesteieren rapen volière- en scharrelsysteem
Risicoscore: 
99.96
12
5
Handelingen groep dieren (groepsenting)
Risicoscore: 
49.98
6
6
Controle tusen dieren
Risicoscore: 
24.99
3
7
Aanvoer van vleeskuikens
Risicoscore: 
16.66
2
Bronmaatregel: 
Handeling: 
2
3
4
5
6
Handeling: 
2
3
4
5
6
Handeling: 
2
3
4
5
6
Handeling: 
2
3
4
5
6
Handeling: 
3
4
5
6
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Overige handelingen in de stal
Handeling: 
1
Reinigen van stal
Risicoscore: 
99.96
12
2
Stof verwijderen gangen, droog
Risicoscore: 
99.96
12
3
Stof verwijderen gangen, nat
Risicoscore: 
66.64
8
4
Stro(oisel)verstrekking
Risicoscore: 
49.98
6
5
Uitmesten kippenstal, met shovel/loader
Risicoscore: 
49.98
6
6
Eieren verzamelen en controle in voorruimte
Risicoscore: 
33.32
4
7
Controle vanaf voergang tijdens voeren in kooisystemen
Risicoscore: 
24.99
3
8
Controle vanaf voergang buiten voertijden in kooisystemen
Risicoscore: 
16.66
2
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
4
6
7
Handeling: 
1
4
6
7
Handeling: 
1
3
4
5
6
7
Handeling: 
4
7
Handeling: 
4
6
7
Maatregel: 
Handeling: 
6
Ventilatie/afzuiging: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Maatregel: 
Handeling: 
2
3
4
5
6
7
Handeling: 
2
5
6
7
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
1
5
Handeling: 
4
Handeling: 
5
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Aanwezigheid tussen de dieren
Handeling: 
1
Aanvoer van leghennen
Risicoscore: 
99.96
12
2
Afvoer van dieren (vangen + laden)
Risicoscore: 
99.96
12
3
Handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg)
Risicoscore: 
99.96
12
4
Buitennesteieren rapen volière- en scharrelsysteem
Risicoscore: 
99.96
12
5
Handelingen groep dieren (groepsenting)
Risicoscore: 
49.98
6
6
Controle tusen dieren
Risicoscore: 
24.99
3
7
Aanvoer van vleeskuikens
Risicoscore: 
16.66
2
Bronmaatregel: 
Handeling: 
2
3
4
5
6
Handeling: 
2
3
4
5
6
Handeling: 
2
3
4
5
6
Handeling: 
2
3
4
5
6
Handeling: 
3
4
5
6
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Overige handelingen in de stal
Handeling: 
1
Reinigen van stal
Risicoscore: 
99.96
12
2
Stof verwijderen gangen, droog
Risicoscore: 
99.96
12
3
Stof verwijderen gangen, nat
Risicoscore: 
66.64
8
4
Stro(oisel)verstrekking
Risicoscore: 
49.98
6
5
Uitmesten kippenstal, met shovel/loader
Risicoscore: 
49.98
6
6
Eieren verzamelen en controle in voorruimte
Risicoscore: 
33.32
4
7
Controle vanaf voergang tijdens voeren in kooisystemen
Risicoscore: 
24.99
3
8
Controle vanaf voergang buiten voertijden in kooisystemen
Risicoscore: 
16.66
2
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
4
6
7
Handeling: 
1
4
6
7
Handeling: 
1
3
4
5
6
7
Handeling: 
4
7
Handeling: 
4
6
7
Maatregel: 
Handeling: 
6
Ventilatie/afzuiging: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Maatregel: 
Handeling: 
2
3
4
5
6
7
Handeling: 
2
5
6
7
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
1
5
Handeling: 
4
Handeling: 
5
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7
Handeling: 
1
2
3
4
5
6
7

Vanuit het project zijn een drietal pluimvee bedrijven bezocht waaronder een bedrijf met een volière en scharrelsysteem, een bedrijf met een kooisysteem en een vleeskuiken bedrijf. De blootstelling aan stof binnen de pluimveesector kan hoog zijn, maar is ook inherent aan de omgeving waarin gewerkt wordt. Dit betekent dat aandacht voor blootstelling aan stof een vereiste is. Pluimveehouders brengen steeds meer tijd in de stal door, hoe groter het bedrijf hoe meer tijd wordt doorgebracht tussen de dieren. Daarnaast is er vaak geen personeel waardoor het werk niet kan worden gerouleerd. Bij de diverse werkzaamheden in de pluimveehouderij is het aan te bevelen extra beheersmaatregelen te nemen.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Gebruik stofarm strooiselmateriaal en ververs dit tijdig (met name bij leghennen).
 • Gebruik een gesloten voersysteem.
 • Gebruik indien mogelijk een mest afvoerband en omkast dit systeem voldoende.
 • Gebruik een dichte shovel bij het uitmesten van de stal.
 • Gebruik een stofmasker bij het uitspuiten van de stal onder hoge druk.
 • In stofrijke ruimtes kan water of olie worden verneveld waardoor stof neerslaat en/of niet meer opstijgt.
 • Rouleer het werk indien mogelijk.
 • Automatiseer het vangen van de kippen.

Open het sectoradvies pluimveehouderij.

Vanuit het project zijn een drietal pluimvee bedrijven bezocht waaronder een bedrijf met een volière en scharrelsysteem, een bedrijf met een kooisysteem en een vleeskuiken bedrijf. De blootstelling aan stof binnen de pluimveesector kan hoog zijn, maar is ook inherent aan de omgeving waarin gewerkt wordt. Dit betekent dat aandacht voor blootstelling aan stof een vereiste is. Pluimveehouders brengen steeds meer tijd in de stal door, hoe groter het bedrijf hoe meer tijd wordt doorgebracht tussen de dieren. Daarnaast is er vaak geen personeel waardoor het werk niet kan worden gerouleerd. Bij de diverse werkzaamheden in de pluimveehouderij is het aan te bevelen extra beheersmaatregelen te nemen.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Gebruik stofarm strooiselmateriaal en ververs dit tijdig (met name bij leghennen).
 • Gebruik een gesloten voersysteem.
 • Gebruik indien mogelijk een mest afvoerband en omkast dit systeem voldoende.
 • Gebruik een dichte shovel bij het uitmesten van de stal.
 • Gebruik een stofmasker bij het uitspuiten van de stal onder hoge druk.
 • In stofrijke ruimtes kan water of olie worden verneveld waardoor stof neerslaat en/of niet meer opstijgt.
 • Rouleer het werk indien mogelijk.
 • Automatiseer het vangen van de kippen.

Open het sectoradvies pluimveehouderij.