Glastuinbouw

Doe de Stoftest

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerking in droge grond (teelt in de grond)
Handeling: 
1
Grondbewerkingen
Risicoscore: 
74.97
9
2
Onkruidbestrijding
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zaaien, planten
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
3
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
3
Maatregel: 
Handeling: 
1
3
Handeling: 
1
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Oogsten
Handeling: 
1
Verwijderen afgestorven planten (paprika, tomaat, komkommer, courgette)
Risicoscore: 
149.94
18
2
Oogst van tomaten, komkommers, paprika's, courgettes
Risicoscore: 
66.64
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Oogsten en verwerken bloemkwekerijproducten
Handeling: 
1
Oogsten
Risicoscore: 
66.64
8
2
Verhandelen en verplaatsen van bloeiende planten en snijbloemen (stuifmeel)
Risicoscore: 
33.32
4
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Werken met potgrond of organische substraat
Handeling: 
1
Werken met potgrond of organisch substraat
Risicoscore: 
99.96
12
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Werken met steenwol
Handeling: 
1
Aanbrengen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
2
Stomen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
3
Reinigen van substraatbakken
Risicoscore: 
99.96
12
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Hakselen van producten of oogstresten
Handeling: 
1
Hakselen van producten of oogstresten
Risicoscore: 
49.98
6
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Strooien van (kunst)mest, compost of vaste mest (teelt in vollegrond)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Bladbemesting via vernevelen/verspuiten
Risicoscore: 
33.32
4
3
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
4
Klaarmaken van mestbakken en spuitvloeistof
Risicoscore: 
16.66
2
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
4
Maatregel: 
Handeling: 
4
Handeling: 
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
4
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
Handeling: 
1
2
3
4
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Omzetten composthoop
Risicoscore: 
33.32
4
4
Vernevelen van water in bedekte teelten
Risicoscore: 
16.66
2
5
Controle van plant, gewas
Risicoscore: 
8.33
1
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
3
5
Handeling: 
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
4
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerking in droge grond (teelt in de grond)
Handeling: 
1
Grondbewerkingen
Risicoscore: 
74.97
9
2
Onkruidbestrijding
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zaaien, planten
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
3
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
3
Maatregel: 
Handeling: 
1
3
Handeling: 
1
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Oogsten
Handeling: 
1
Verwijderen afgestorven planten (paprika, tomaat, komkommer, courgette)
Risicoscore: 
149.94
18
2
Oogst van tomaten, komkommers, paprika's, courgettes
Risicoscore: 
66.64
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Oogsten en verwerken bloemkwekerijproducten
Handeling: 
1
Oogsten
Risicoscore: 
66.64
8
2
Verhandelen en verplaatsen van bloeiende planten en snijbloemen (stuifmeel)
Risicoscore: 
33.32
4
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Werken met potgrond of organische substraat
Handeling: 
1
Werken met potgrond of organisch substraat
Risicoscore: 
99.96
12
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Werken met steenwol
Handeling: 
1
Aanbrengen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
2
Stomen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
3
Reinigen van substraatbakken
Risicoscore: 
99.96
12
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Hakselen van producten of oogstresten
Handeling: 
1
Hakselen van producten of oogstresten
Risicoscore: 
49.98
6
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Strooien van (kunst)mest, compost of vaste mest (teelt in vollegrond)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Bladbemesting via vernevelen/verspuiten
Risicoscore: 
33.32
4
3
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
4
Klaarmaken van mestbakken en spuitvloeistof
Risicoscore: 
16.66
2
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
4
Maatregel: 
Handeling: 
4
Handeling: 
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
4
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
Handeling: 
1
2
3
4
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Omzetten composthoop
Risicoscore: 
33.32
4
4
Vernevelen van water in bedekte teelten
Risicoscore: 
16.66
2
5
Controle van plant, gewas
Risicoscore: 
8.33
1
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
3
5
Handeling: 
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
4
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerking in droge grond (teelt in de grond)
Handeling: 
1
Grondbewerkingen
Risicoscore: 
74.97
9
2
Onkruidbestrijding
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zaaien, planten
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
3
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
3
Maatregel: 
Handeling: 
1
3
Handeling: 
1
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Oogsten
Handeling: 
1
Verwijderen afgestorven planten (paprika, tomaat, komkommer, courgette)
Risicoscore: 
149.94
18
2
Oogst van tomaten, komkommers, paprika's, courgettes
Risicoscore: 
66.64
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Oogsten en verwerken bloemkwekerijproducten
Handeling: 
1
Oogsten
Risicoscore: 
66.64
8
2
Verhandelen en verplaatsen van bloeiende planten en snijbloemen (stuifmeel)
Risicoscore: 
33.32
4
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Werken met potgrond of organische substraat
Handeling: 
1
Werken met potgrond of organisch substraat
Risicoscore: 
99.96
12
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Werken met steenwol
Handeling: 
1
Aanbrengen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
2
Stomen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
3
Reinigen van substraatbakken
Risicoscore: 
99.96
12
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Hakselen van producten of oogstresten
Handeling: 
1
Hakselen van producten of oogstresten
Risicoscore: 
49.98
6
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Strooien van (kunst)mest, compost of vaste mest (teelt in vollegrond)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Bladbemesting via vernevelen/verspuiten
Risicoscore: 
33.32
4
3
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
4
Klaarmaken van mestbakken en spuitvloeistof
Risicoscore: 
16.66
2
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
4
Maatregel: 
Handeling: 
4
Handeling: 
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
4
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
Handeling: 
1
2
3
4
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Omzetten composthoop
Risicoscore: 
33.32
4
4
Vernevelen van water in bedekte teelten
Risicoscore: 
16.66
2
5
Controle van plant, gewas
Risicoscore: 
8.33
1
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
3
5
Handeling: 
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
4
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerking in droge grond (teelt in de grond)
Handeling: 
1
Grondbewerkingen
Risicoscore: 
74.97
9
2
Onkruidbestrijding
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zaaien, planten
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
3
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
3
Maatregel: 
Handeling: 
1
3
Handeling: 
1
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Oogsten
Handeling: 
1
Verwijderen afgestorven planten (paprika, tomaat, komkommer, courgette)
Risicoscore: 
149.94
18
2
Oogst van tomaten, komkommers, paprika's, courgettes
Risicoscore: 
66.64
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Oogsten en verwerken bloemkwekerijproducten
Handeling: 
1
Oogsten
Risicoscore: 
66.64
8
2
Verhandelen en verplaatsen van bloeiende planten en snijbloemen (stuifmeel)
Risicoscore: 
33.32
4
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Werken met potgrond of organische substraat
Handeling: 
1
Werken met potgrond of organisch substraat
Risicoscore: 
99.96
12
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Werken met steenwol
Handeling: 
1
Aanbrengen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
2
Stomen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
3
Reinigen van substraatbakken
Risicoscore: 
99.96
12
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Hakselen van producten of oogstresten
Handeling: 
1
Hakselen van producten of oogstresten
Risicoscore: 
49.98
6
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Strooien van (kunst)mest, compost of vaste mest (teelt in vollegrond)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Bladbemesting via vernevelen/verspuiten
Risicoscore: 
33.32
4
3
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
4
Klaarmaken van mestbakken en spuitvloeistof
Risicoscore: 
16.66
2
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
4
Maatregel: 
Handeling: 
4
Handeling: 
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
4
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
Handeling: 
1
2
3
4
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Omzetten composthoop
Risicoscore: 
33.32
4
4
Vernevelen van water in bedekte teelten
Risicoscore: 
16.66
2
5
Controle van plant, gewas
Risicoscore: 
8.33
1
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
3
5
Handeling: 
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
4
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerking in droge grond (teelt in de grond)
Handeling: 
1
Grondbewerkingen
Risicoscore: 
74.97
9
2
Onkruidbestrijding
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zaaien, planten
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
3
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
3
Maatregel: 
Handeling: 
1
3
Handeling: 
1
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Oogsten
Handeling: 
1
Verwijderen afgestorven planten (paprika, tomaat, komkommer, courgette)
Risicoscore: 
149.94
18
2
Oogst van tomaten, komkommers, paprika's, courgettes
Risicoscore: 
66.64
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Oogsten en verwerken bloemkwekerijproducten
Handeling: 
1
Oogsten
Risicoscore: 
66.64
8
2
Verhandelen en verplaatsen van bloeiende planten en snijbloemen (stuifmeel)
Risicoscore: 
33.32
4
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Werken met potgrond of organische substraat
Handeling: 
1
Werken met potgrond of organisch substraat
Risicoscore: 
99.96
12
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Werken met steenwol
Handeling: 
1
Aanbrengen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
2
Stomen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
3
Reinigen van substraatbakken
Risicoscore: 
99.96
12
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Hakselen van producten of oogstresten
Handeling: 
1
Hakselen van producten of oogstresten
Risicoscore: 
49.98
6
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Strooien van (kunst)mest, compost of vaste mest (teelt in vollegrond)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Bladbemesting via vernevelen/verspuiten
Risicoscore: 
33.32
4
3
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
4
Klaarmaken van mestbakken en spuitvloeistof
Risicoscore: 
16.66
2
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
4
Maatregel: 
Handeling: 
4
Handeling: 
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
4
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
Handeling: 
1
2
3
4
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Omzetten composthoop
Risicoscore: 
33.32
4
4
Vernevelen van water in bedekte teelten
Risicoscore: 
16.66
2
5
Controle van plant, gewas
Risicoscore: 
8.33
1
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
3
5
Handeling: 
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
4
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerking in droge grond (teelt in de grond)
Handeling: 
1
Grondbewerkingen
Risicoscore: 
74.97
9
2
Onkruidbestrijding
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zaaien, planten
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
3
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
3
Maatregel: 
Handeling: 
1
3
Handeling: 
1
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Oogsten
Handeling: 
1
Verwijderen afgestorven planten (paprika, tomaat, komkommer, courgette)
Risicoscore: 
149.94
18
2
Oogst van tomaten, komkommers, paprika's, courgettes
Risicoscore: 
66.64
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Oogsten en verwerken bloemkwekerijproducten
Handeling: 
1
Oogsten
Risicoscore: 
66.64
8
2
Verhandelen en verplaatsen van bloeiende planten en snijbloemen (stuifmeel)
Risicoscore: 
33.32
4
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Werken met potgrond of organische substraat
Handeling: 
1
Werken met potgrond of organisch substraat
Risicoscore: 
99.96
12
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Werken met steenwol
Handeling: 
1
Aanbrengen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
2
Stomen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
3
Reinigen van substraatbakken
Risicoscore: 
99.96
12
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Hakselen van producten of oogstresten
Handeling: 
1
Hakselen van producten of oogstresten
Risicoscore: 
49.98
6
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Strooien van (kunst)mest, compost of vaste mest (teelt in vollegrond)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Bladbemesting via vernevelen/verspuiten
Risicoscore: 
33.32
4
3
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
4
Klaarmaken van mestbakken en spuitvloeistof
Risicoscore: 
16.66
2
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
4
Maatregel: 
Handeling: 
4
Handeling: 
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
4
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
Handeling: 
1
2
3
4
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Omzetten composthoop
Risicoscore: 
33.32
4
4
Vernevelen van water in bedekte teelten
Risicoscore: 
16.66
2
5
Controle van plant, gewas
Risicoscore: 
8.33
1
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
3
5
Handeling: 
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
4
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerking in droge grond (teelt in de grond)
Handeling: 
1
Grondbewerkingen
Risicoscore: 
74.97
9
2
Onkruidbestrijding
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zaaien, planten
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
3
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
3
Maatregel: 
Handeling: 
1
3
Handeling: 
1
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Oogsten
Handeling: 
1
Verwijderen afgestorven planten (paprika, tomaat, komkommer, courgette)
Risicoscore: 
149.94
18
2
Oogst van tomaten, komkommers, paprika's, courgettes
Risicoscore: 
66.64
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Oogsten en verwerken bloemkwekerijproducten
Handeling: 
1
Oogsten
Risicoscore: 
66.64
8
2
Verhandelen en verplaatsen van bloeiende planten en snijbloemen (stuifmeel)
Risicoscore: 
33.32
4
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Werken met potgrond of organische substraat
Handeling: 
1
Werken met potgrond of organisch substraat
Risicoscore: 
99.96
12
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Werken met steenwol
Handeling: 
1
Aanbrengen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
2
Stomen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
3
Reinigen van substraatbakken
Risicoscore: 
99.96
12
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Hakselen van producten of oogstresten
Handeling: 
1
Hakselen van producten of oogstresten
Risicoscore: 
49.98
6
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Strooien van (kunst)mest, compost of vaste mest (teelt in vollegrond)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Bladbemesting via vernevelen/verspuiten
Risicoscore: 
33.32
4
3
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
4
Klaarmaken van mestbakken en spuitvloeistof
Risicoscore: 
16.66
2
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
4
Maatregel: 
Handeling: 
4
Handeling: 
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
4
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
Handeling: 
1
2
3
4
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Omzetten composthoop
Risicoscore: 
33.32
4
4
Vernevelen van water in bedekte teelten
Risicoscore: 
16.66
2
5
Controle van plant, gewas
Risicoscore: 
8.33
1
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
3
5
Handeling: 
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
4
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5

Er zijn per sector voor verschillende handelingen scores toegekend voor de blootstelling aan stof. Aan deze handelingen zijn maatregelen gekoppeld om de blootstelling aan stof te verminderen.

De scores zijn gebaseerd op:

 • De duur van de stofbelasting.
 • De zwaarte van de arbeid.
 • De hoeveelheid aanwezige stof bij een gemiddeld bedrijf.

De score varieert van 1 tot en met 12, waarbij 12 zeer zware stofbelasting aangeeft en 1 weinig stofbelasting.
De scores worden weergeven in een gekleurd kader variërend van geel tot rood. Hoe roder, hoe zwaarder de stofbelasting.

Meer uitleg over de berekening van risico's >>

Bewerking in droge grond (teelt in de grond)
Handeling: 
1
Grondbewerkingen
Risicoscore: 
74.97
9
2
Onkruidbestrijding
Risicoscore: 
74.97
9
3
Zaaien, planten
Risicoscore: 
24.99
3
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
3
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
3
Maatregel: 
Handeling: 
1
3
Handeling: 
1
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Oogsten
Handeling: 
1
Verwijderen afgestorven planten (paprika, tomaat, komkommer, courgette)
Risicoscore: 
149.94
18
2
Oogst van tomaten, komkommers, paprika's, courgettes
Risicoscore: 
66.64
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Oogsten en verwerken bloemkwekerijproducten
Handeling: 
1
Oogsten
Risicoscore: 
66.64
8
2
Verhandelen en verplaatsen van bloeiende planten en snijbloemen (stuifmeel)
Risicoscore: 
33.32
4
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Scheiden mens en bron: 
Handeling: 
1
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
Handeling: 
1
2
Werken met potgrond of organische substraat
Handeling: 
1
Werken met potgrond of organisch substraat
Risicoscore: 
99.96
12
Bronmaatregel: 
Handeling: 
1
8
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Werken met steenwol
Handeling: 
1
Aanbrengen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
2
Stomen van steenwol
Risicoscore: 
99.96
12
3
Reinigen van substraatbakken
Risicoscore: 
99.96
12
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
2
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
Handeling: 
1
2
3
Hakselen van producten of oogstresten
Handeling: 
1
Hakselen van producten of oogstresten
Risicoscore: 
49.98
6
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Handeling: 
1
8
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
Handeling: 
1
Bemesten (organische mest, kunstmest)
Handeling: 
1
Strooien van (kunst)mest, compost of vaste mest (teelt in vollegrond)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Bladbemesting via vernevelen/verspuiten
Risicoscore: 
33.32
4
3
Storten, overladen van kunstmest
Risicoscore: 
33.32
4
4
Klaarmaken van mestbakken en spuitvloeistof
Risicoscore: 
16.66
2
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
4
Maatregel: 
Handeling: 
4
Handeling: 
4
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
2
4
8
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
Handeling: 
1
2
3
4
Algemene werkzaamheden
Handeling: 
1
Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
2
Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc.)
Risicoscore: 
49.98
6
3
Omzetten composthoop
Risicoscore: 
33.32
4
4
Vernevelen van water in bedekte teelten
Risicoscore: 
16.66
2
5
Controle van plant, gewas
Risicoscore: 
8.33
1
Ventilatie/afzuiging: 
Maatregel: 
Handeling: 
3
5
Handeling: 
3
Scheiden mens en bron: 
Maatregel: 
Handeling: 
1
4
Handeling: 
3
Persoonlijke bescherming: 
Handeling: 
1
2
3
4
5
Handeling: 
1
2
3
4
5