Stof? Pak’t aan! gaat naar Stigas

In verband met de komende opheffing van de productschappen heeft de begeleidingscommissie van het project Stof? Pak’t aan! overleg gehad over de toekomst van het project.

De betrokken sectoren hebben uitgesproken dat zij belang hechten aan de voortzetting van dit project en hebben in de vergadering van 18 november 2013 besloten om het project aan Stigas over te dragen.

Stigas biedt de mogelijkheid voor sectoren die niet bij hen zijn aangesloten, om deel te nemen tegen een kostendekkend tarief. Stigas zal het secretariaat voor de begeleidingscommissie voeren en in 2014 nog twee vergaderingen plannen. Verder zullen de ontwikkelingen met betrekking tot blootstelling aan agrarische stof en in het bijzonder endotoxine worden gevolgd en zal de website worden bijgehouden en zonodig geactualiseerd.

Contactpersoon bij Stigas is Peter Tamsma. U kunt hem bereiken via de mail: [email protected].

Terug naar het overzicht