Projectuitleg

Stof? Pak ’t aan! was een samenwerkingsproject van de productschappen Akkerbouw, Diervoeder, Tuinbouw en Vee, Vlees en Eieren.

Vanaf 2004 hebben de productschappen veel onderzoek gedaan naar de hoogte van de blootstelling aan stof. Ook is er voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en verspreid. Dit alles met het doel de blootstelling aan agrarisch stof terug te dringen.

De productschappen zijn opgeheven. Stigas heeft het verspreiden van kennis over de gezondheidsrisico’s van stof overgenomen.